.
ثبت نام شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای دریافت حمایت از سازمان حفاظت از محیط زیست

نام شرکت
زمینه فعالیت
تاریخ تاسیس
نام مدیرعامل
نشانی
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
آدرس سایت اینترنتی
آیا قبلا تایید کارگروه صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را دریافت کرده اید؟
آیا تا کنون از حمایت سایر نهادها مانند وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ، صندوق نوآوری و شکوفایی ، و ... استفاده نموده اید؟
در صورتی که پاسخ مثبت است ، دریافت تسهیلات چه زمانی و برای چه فعالیتی صورت گرفته است؟
عنوان ایده محوری فعالیت آن شرکت در حوزه محیط زیست چیست؟
پیشنهاد فنی و اولیه طرح موردنظر خود را همراه با توجیه اقتصادی آن حداکثر در سه صفحه در اینجا بارگذاری نمایید
 
امتیاز دهی
 
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::